ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด “โครงการขอให้หายดี จังหวัดอ่างทอง”

โปสเตอร์โครงการขอให้หายดี1200.jpg

ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด “โครงการขอให้หายดี จังหวัดอ่างทอง”
งานแถลงผลความสำเร็จของจังหวัดอ่างทอง
ในการรับมือปัญหาสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society)
และผลของการแก้ปัญหาเชิงรุกด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ
ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
พร้อมงานนิทรรศการการดูแลแผลกดทับแบบบูรณาการ (Self-Wound Care)

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
เวลา 08.30 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท วิโรจน์รัตน์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง