ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัยฯให้รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.jpg

      นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เข้ามอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care จำนวน 26,000 กล่อง มูลค่า 2.8 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ภายใต้โครงการ “Double A ส่งใจ มอบความห่วงใย ทั่วไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย กลุ่มเปราะบางและผู้ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ รวมกว่า 6 ล้านชิ้น เป็นมูลค่ารวม 15 ล้านบาท และยังมีแผนดำเนินการมอบต่อเนื่องในปี 2567 เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่งต่อความห่วงใยสู่สังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง