‘ธีรกรุ๊ป’ ควบรวมกิจการ ‘จีทีจี’ เพื่อต่อยอดพัฒนาสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์ สู่มาตรฐานโลก

Nadon.jpg

‘ธีรกรุ๊ป’ ควบรวมกิจการ ‘จีทีจี’ เพื่อต่อยอดพัฒนาสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์ สู่มาตรฐานโลก

“ธีรกรุ๊ป” (Teera Holding Co., Ltd.) ผู้ผลักดันระบบนิเวศในอุตสาหกรรมกัญชาและสมุนไพรในประเทศไทย ได้ประกาศควบรวมกิจการกับ “จีทีจี” (Golden Triangle Group Co., Ltd.) บริษัทผู้ผลิตกัญชงและกัญชา ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GACP-CUMCS จากสหภาพยุโรปในการนำเข้าวัตถุดิบดอก ทั้งนี้ เพื่อการต่อยอดและสร้างมาตรฐานการปลูกสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โดย “ธีรกรุ๊ป” (Teera Holding Co., Ltd.) ได้ออกแถลงการณ์ วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) ถึงการบรรลุข้อตกลงควบรวมกิจการ โดยการซื้อหรือได้มาซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของกิจการมากกว่า 51% (Share Swap) ของ จีทีจี หรือ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป (Golden Triangle Group Co., Ltd.)

นายนดล ไชยเจริญ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธีรกรุ๊ป กล่าวว่า การควบรวมกิจการครั้งนี้ ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญสำในการต่อยอดวิสัยทัศน์ของ ธีรกรุ๊ป ในการพัฒนาและยกระดับสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการยกระดับทั้งกำลังการผลิต ตลอดจนส่งเสริมให้สมุนไพรกัญชาจากไทยขึ้นสู่การเป็นวัตถุดิบทางการแพทย์ซึ่งสามารถใช้กับผู้ป่วยหรือผู้บริโภคภายใต้มีมาตรฐานและความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

“การที่ ธีรกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจากหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างนายเอ็ดมอนด์ ชิว (Mr. Edmond Chiu) และ นายเบญจามิน ซี (Mr. Benjamin Sze) ผู้ซึ่งที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกัญชาที่ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีกฎเกณฑ์มาตรฐานที่สูงกว่าในประเทศไทยนั้น ทำให้ผมได้เรียนรู้ ได้นำองค์ความรู้ ตลอดจนศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวทางในการดำเนินการด้านมาตรการระดับโลกมาถ่ายทอดให้กับทีมคนไทย ซึ่งการควบรวมกิจการกับ จีทีจี ที่มีสินทรัพย์ที่ดีอยู่แล้ว ถือเป็นการส่งเสริมกำลังให้ ธีรกรุ๊ป สามารถผลักดันอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์ในประเทศไทยและภูมีภาคเอเซียให้ไปได้ไกลขึ้น ตลอดจนเสริมทัพการยกระดับมาตรฐานของวัตถุดิบที่ผลิต ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยได้มีโอกาสส่งออกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ให้เป็นสินค้าการเกษตรที่มีมูลค่าสูงในตลาดในต่างประเทศได้”

นอกจากนี้ นายนดล ได้กล่าวไว้ว่า ธีรกรุ๊ป และบริษัทในเครือ ยังมีโครงการวิจัยภายใต้ MOU กับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงหรือสมุนไพรเพื่อการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการใช้เพาะเนื้อเยื่อ เพื่อความสะอาดและเพื่อสร้างความคงที่ของสายพันธุ์ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตเสถียรยิ่งขึ้นและจะตอบโจทย์การใช้งานของแพทย์และเภสัชกรที่ต้องการการจ่ายสมุนไพร รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การนำร่องผลิตยาจากสารสกัดสมุนไพรของ ธีรกรุ๊ป สู่การเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรสืบต่อไป โดย ธีรกรุ๊ป มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2567 นี้ด้วย

ปัจจุบัน ธีรกรุ๊ป ได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการนำความรู้การปลูก และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน จากกลุ่มผู้ก้อตั้ง Decibel CC (TSXV: DB) นายเอ็ดมอนด์ ชิว และนายเบญจามิน ซี (อดีต CEO บริษัท Decibel CC) ซึ่งล่าสุดเป็นบริษัทที่มียอดขายกัญชาและสินค้าจากกัญชา เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศแคนาดา ภายใต้มาตรฐานที่รัดกุมของ Health Canada และ ได้มาตรฐานส่งออก GACP-CUMCS แล้วด้วย แถมทั้ง เป็นบริษัทที่มีการส่งออกไปแล้ว อาทิเช่น อิสราเอล นอกจากนี้ ธีรกรุ๊ป ได้มีบทบาทในการเขียนการวิจัยทางการตลาด (Market Research) 2nd Asian Cannabis Report ร่วมกับ Prohibition Partners (UK) บริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมกัญชาจากประเทศอังกฤษ

ในขณะที่ จีทีจี หรือ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตกัญชงและกัญชาที่ได้มาตรฐาน GACP-CUMCS ของ บริษัทออดิท Control Union รายแรกในประเทศไทย โดยมีสถานที่ปลูกแบบระบบปิด (Plant Factory) ด้วยกัน 3 พื้นที่ โดยพื้นที่ปลูกแรก ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงรายราชภัฏ พื้นที่ปลูกแห่งที่ 2 ปลูกที่ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และยังมีแปลงปลูกกัญที่กรุงเทพฯ ด้วย โดย จีทีจี มีจุดเด่นเรื่องมาตรฐาน GACP-CUMCS และสายพันธุ์กัญชงที่มีชื่อว่า RAKSA รับเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำมันกัญชงเพื่อการแพทย์ (CBD Oil)

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ธีรกรุ๊ป

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง