ปตท. คว้าโล่เกียรติยศ องค์กรธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวุฒิสภา

1707972667963.jpg

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นผู้แทน ปตท. รับโล่เกียรติยศ Saint Francis of Assisi Award “องค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบนิเวศทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” จาก อาร์ชบิชอป ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ (Archbishop Peter Bryan Wells) เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ในโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” ประจำปี 2567 เพื่อยกย่อง ปตท. ในฐานะองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน Business Growth, New Growth และ Clean Growth มุ่งพัฒนาธุรกิจพลังงาน แห่งอนาคตและก้าวสู่ธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน พร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และมุ่งสู่ Net Zero Emissions ในปี ค.ศ. 2050 ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา พิจารณาจากวิสัยทัศน์องค์กร นโยบาย ผลงาน และ การดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างให้สังคมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Thida.t

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง