มจพ. ต้อนรับเอกอัครราชทูต โรมาเนียประจำประเทศไทย ประชุมหารือความร่วมมือวิชาการ

25062567_028.2.jpg

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รศ. ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mrs. Daniela-Brînduşa Băzăvan เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐโรมาเนียประจำประเทศไทย ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี จากนั้นอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบของที่ระลึก และเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Startup Center) สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อุทยานเทคโนโลยี มจพ. และ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: prkmutnb

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง