มูลนิธิสัมมาชีพเปิดหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่ 14 “BCG in Collaboration” มุ่งสร้างคุณค่าเศรษฐกิจยั่งยืน

AD_1-ประชาสัมพันธ์-012.jpg-1.jpg

มูลนิธสัมมาชีพเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 14 ภายใต้แนวคิด “BCG in Collaboration : เพิ่มคุณค่าธุรกิจ ช่วยเศรษฐกิจยั่งยืน” หลักสูตรที่จะให้แนวทางสร้างมูลค่าธุรกิจบนฐานเศรษฐกิจ “BCG” พร้อมการปฏิบัติจริง บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมถึงภาคประชาสังคม
เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 15 มิ.ย-14 กค. 2567 (ทุกวันเสาร์และอาทิตย์) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค. 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณณัฐณิชา โทร. 094-043-0163
หรือคลิก https://forms.gle/pyZzJj7rw5YwJoPH7

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มูลนิธิสัมมาชีพ

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง