รพ. บี.แคร์ฯ ทำบุญเปิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่

1.1jpg.jpg

ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเปิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มใช้งานพื้นที่ห้องฉุกเฉินหลังปรับปรุงใหม่ โดยเริ่มปฎิบัติงานในพื้นที่ห้องฉุกเฉินใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยปรับปรุงศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่ ให้กว้างขวาง เหมาะสม พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบุคลากรที่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้การรักษาพยาบาล ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้อย่างทันเวลาและปลอดภัย พร้อมระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดสรรพื้นที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Juthamard.s

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง