รพ.พระรามเก้า ร่วมรณรงค์ “ทิ้ง E-Waste ให้ถูกที่ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกัน”

capewaste03.jpg

นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระเก้า พร้อมด้วย พญ.กีรติ์นุช เรียวโชติสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม “ทิ้ง E-Waste ให้ถูกที่ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกัน” ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกอย่างถูกวิธี โดยเชิญชวนให้ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste มาทิ้งในจุดรับทิ้ง ที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ทั้งอาคาร A และอาคาร B เพื่อนำไปรีไซเคิลตามกระบวนการที่ถูกต้อง โดยโรงพยาบาลพระรามเก้าให้ความสำคัญปัญหาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะที่มีสารปรอท สารตะกั่ว มีโลหะหนักปนเปื้อน หากนำไปกำจัดไม่ถูกวิธีจะทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อสุขภาพ การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกที่และถูกวิธี จึงเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาลพระรามเก้า

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง