อูโน่ เซอร์วิส จัดโปรเดือด 2 ฟรี 1 บริการแม่บ้านทำความสะอาดคอนโด

Promption-Uno-04-16x9-1.jpg

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจบริการรักษาความสะอาดในเครือ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นเดือด 2 ฟรี 1 เมื่อใช้บริการแม่บ้านทำความสะอาดคอนโดจำนวน 2 ครั้ง ฟรีไปเลยอีก 1 ครั้ง เพื่อตอบสนองกระแสเรียกร้องของผู้ใช้บริการ และลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ ที่ต้องการให้จัดโปรโมชั่นนี้อีกครั้ง

โดยในครั้งที่ผ่านมาโปรโมชั่นแม่บ้านทำความสะอาดคอนโด 2 ฟรี 1 โปรโมชั่นดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก และในครั้งนี้เราได้จัดโปรโมชั่นนี้ขึ้นอีกครั้งเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงอีกครั้ง

สำหรับโปรโมชั่นบริการแม่บ้านทำความสะอาดคอนโด 2 ฟรี 1 ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567 และสามารถใช้โปรโมชั่นทั้ง 3 ครั้งภายใน 30 มิถุนายน 2567 ราคาเริ่มต้นเพียง 650 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-0810000

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: PRMANIA

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง