เด็กซ์ซอน คว้ารางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) จากระยองโอเลฟินส์ สะท้อนความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย

CEO-16-Re.jpg

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้รับเกียรติบัตรรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) จาก บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด หรือ ROC เพื่อแสดงความสำเร็จทางด้านการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และแสดงถึงการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดีโดยไม่เกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรม อาร์โอซีซ่อมบำรุงใหญ่ ประจำปี 2566 (ROC Turnaround 2023) พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องออดิทอเรียม ตึกอาร์ ไอ แอล ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จังหวัดระยอง
“ DEXON รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว ซึ่งเป็นการเชิดชูความสำเร็จของ DEXONในการให้บริการงานตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) กับ ROC ตลอดเวลาในการดำเนินงานในพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง โดย DEXON ให้บริการกับ ROC มาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี โดยปราศจากอุบัติเหตุ ภายใต้มาตรฐานการทำงานด้วยความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพการทำงานของDEXON รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันความเชื่อมั่น และความทุ่มเทของ DEXON ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม และ DEXON ยังคงมุ่งมั่นในนโยบายที่ว่า ” ทุกคนต้องกลับบ้านโดยปลอดภัย DEXON ไม่หยุดยั้งการพัฒนาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรของเรา ” ดร.มัลลิกากล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง