“เฮงลิสซิ่งอาสา” ผนึกกำลังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปีที่ 4

Cover-1200x628-px.jpg

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการ “เฮงอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 กับการเดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “เฮงอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าชุมชน” ปีที่ 4 โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการนี้ในพื้นที่ 11 ชุมชน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า สนับสนุนอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่า รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ได้แก่
• เครื่องยนต์เป่าลม 4 จังหวะ จำนวน 5 เครื่อง
• เครื่องยนต์ตัดหญ้า 4 จังหวะ แบบข้ออ่อน จำนวน 3 เครื่อง
• มีดถางพงหญ้า จำนวน 7 ด้าม
• ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 43 ด้าม
• น้ำดื่มสะอาด “น้ำเฮง น้ำใจ” ขนาด 250มล. จำนวน 1,200 ขวด
โดยมีนายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ นายอำเภอสะเมิง เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้อุปกรณ์ทั้งหมดหลังจากที่ใช้ในกิจกรรมทำแนวกันไฟในครั้งนี้ ทางอำเภอสะเมิง และ ภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นจะได้จัดสรรให้ทั้ง 11 ชุมชน ได้หมุนเวียนนำไปใช้ทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลสะเมิงใต้ต่อไป พร้อมกันนี้ภายในกิจกรรมยังได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มรายได้เข้าสู่ชุมชน
นอกจากนี้วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ นำโดยพนักงานเฮงลิสซิ่งจิตอาสา 46 คน ร่วมกับกลุ่มผู้นำชุมชนดงช้างแก้ว ตัวแทนภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม สภาลมหายใจ เขียวสวยหอม ป่าสงวนแห่งชาติ ภาคปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน รวม 100 คน ลงพื้นที่สร้างแนวกันไฟ ถางพงหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ทั้งสองข้างทาง เก็บกวาดใบไม้ทำความสะอาดแนว ป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามหากัน เป็นอีกหนึ่งวิธีป้องกันและลดความรุนแรงของไฟป่า รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมในพนักงาน

สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายส่งต่อเจตนารมณ์การรักษาสิ่งแวดล้อมเชิญชวนบริษัทคู่ค้าเป็นแนวร่วมสนับสนุนชุมชนทำแนวกันไฟ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเครื่องยนต์เป่าลม 1 เครื่องแก่ชุมชน , บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด , บริษัท บี-ควิก จำกัด , หจก. เชียงใหม่ พี แอนด์ ที และหจก.วี.เค แอร์เซอร์วิสแอนด์เอ็นจีเนียริ่ง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด อุปกรณ์จำเป็น ตลอดจนส่งตัวแทนรวม 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ ถือเป็นการจุดประกายการผนึกกำลังที่สำคัญร่วมกันขับเคลื่อนสังคม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง