เฮงลิสซิ่ง รับรางวัล “หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน ระดับดีเด่น” โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

Cover-PR.jpg

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน ระดับดีเด่น (ระดับ 4 ดาว) ในโครงการ Fin. ดี Happy Life !!! โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การมีพฤติกรรมและสุขภาพการเงินที่ดีในอนาคต

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส และ คุณชนินทร์ เพชรไทย รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เข้ามอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร “หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน ระดับดีเด่น (ระดับ 4 ดาว)” โดยมีคุณวิชัย ศุภสาธิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานใหญ่เฮงลิสซิ่ง ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

โดยโครงการ Fin. ดี Happy Life !!! เป็นโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมและสร้างทักษะทางการเงินให้แก่กลุ่มคนวัยทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมและเป็นพี่เลี้ยง ที่เรียกว่า Fin. Trainer กลับไปขยายผลโครงการในหน่วยงาน ถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ การลงทุน รวมถึงการจัดกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมและติดตามผลของเพื่อนพนักงาน โดยมีพนักงาน บริษัท ฯ สังกัดสำนักงานใหญ่เข้าร่วมจำนวน 99 ท่าน มีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้จะได้ขยายผลโครงการสู่พนักงานสาขาทั่วประเทศต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง