เฮงลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำเฮง น้ำใจ” เทศกาล Youth Festival สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

cover-1200x628.jpg

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ภายใต้การจัดงาน “เทศกาลเยาวชน Youth Festival” จัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อทางจากเพศสัมพันธ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด “น้ำเฮง น้ำใจ” จำนวน 500 ขวด ในเทศกาล Youth Festival จัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อทางจากเพศสัมพันธ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชน ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เท่าเทียม ปลอดภัย และเป็นมิตร” ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมากมาย ประกอบด้วย เสียงเยาวชนต่อการเข้าถึงข้อมูล การจัดบริการพื้นที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน นิทรรศการเสียงเยาวชน กิจกรรมชิงรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงความสามารถ และการสำรวจความเห็นเยาวชน โดยเทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เข้าถึง เข้าใจ ได้รับข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เท่าเทียม ปลอดภัย และเป็นมิตร โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในเมืองและพื้นที่ห่างไกลสำหรับเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง