เฮงลิสซิ่ง ร่วมสืบสาน “ประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุสุเทพ 2567”

Cover-web.jpg

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนและสืบทอด “ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2567” เนื่องในวันวิสาขบูชา ให้บริการน้ำดื่ม “น้ำเฮง น้ำใจ” แก่ประชาชนที่เข้าร่วมเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา เฮงลิสซิ่ง ออกบูธบริการน้ำดื่ม “น้ำเฮง น้ำใจ” พร้อมแจกกระเป๋าผ้าเฮงลิสซิ่ง ให้แก่ นักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมประเพณี “เตียวขึ้นดอย” หรือ การเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีความเชื่อว่าหากใครได้เข้าร่วมเดินขึ้นดอยสุเทพแล้ว จะได้รับบุญกุศลครั้งใหญ่นี้กลับไป ทั้งนี้นอกจากการเดินขึ้นดอยแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ได้แก่ พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ พิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน พระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา และการแสดงทางวัฒนธรรม ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และตลอดเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง