‘เฮงลิสซิ่ง’ ร่วมใจทำความดีบริจาคโลหิตและน้ำดื่ม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ 2567

Cover-web.jpg

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมทำความดีเพื่อสังคม สนับสนุนน้ำดื่มและนำพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมบริจาคโลหิตในงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ”

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เฮงลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด “น้ำเฮง น้ำใจ” จำนวน 600 ขวด ในงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และเครือข่ายด้านแรงงานได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทำคุณประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การบริจาคโลหิต, การบริจาคเงินแรงงานคนละ 10 บาทช่วยกาชาด การเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กาดมั่วคัวฮอม กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังมีตัวแทนพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปเป็นโลหิตสำรองช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง