เฮงลิสซิ่ง สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำเฮง น้ำใจ” ในภารกิจทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่า

Cover-1200x628-px-re.jpg

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำเฮง น้ำใจ” จำนวน 600 ขวด มอบให้สภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครชุมชนอำเภอหางดง ได้ดื่มคลายเหนื่อยตลอดช่วงฤดูการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่า

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา อาสาสมัครชุมชนได้เริ่มสร้างแนวกันไฟระยะทางร่วม 2 กิโลเมตร ณ บริเวณใกล้เคียงพระธาตุศรีเมืองปง วัดอรัญญวาส อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแนวตั้งรับไม่ให้เกิดไฟป่าช่วยลดการลุกลามของไฟที่จะเกิดลดการสูญเสียที่จะเกิดจากไฟลามเข้าสู่ชุมชนที่อยู่อาศัย แหล่งทรัพยากรอาหารที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่กิจกรรมนันทนาการ และเป็นการรักษาฟื้นฟูปกป้องผืนป่าให้คงอยู่ต่อไป พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมส่งกำลังใจให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง