‘เฮงลิสซิ่ง’ สนับสนุนน้ำดื่ม มอบน้ำใจ ร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต.สันปูเลย จ.เชียงใหม่

Cover-web.jpg

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”

เฮงลิสซิ่ง มอบน้ำดื่มสะอาด “น้ำเฮง น้ำใจ” ขนาด 250 มล. จำนวน 1,200 ขวด ให้กับเทศบาลตำบลสันปูเลย สำหรับใช้บริการประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติด พร้อมกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ชุมชน สังคม รวมไปถึงสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย อาคารเอนกประสงค์ (โดม) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง