‘เฮงลิสซิ่ง’ สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค รพ.สต.บ้านสันคะยอม เชียงใหม่

Cover-web.jpg

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพของคนใน ชุมชน มอบน้ำดื่มสำหรับบริการกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับบริการตรวจคัดกรองวัณโรคโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เฮงลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำเฮง น้ำใจ” ขนาด 250 มล. จำนวน 600 ขวด เพื่อบริการแก่ประชาชนบ้านสันคะยอมกลุ่มเสี่ยงวัณโรคทั้ง 7 กลุ่ม จำนวน 500 คน ที่ รอรับบริการคัดกรองตรวจเอกซเรย์ปอด โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ทั้งนี้วัณโรค ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับ โลก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญ เฝ้าระวัง และตรวจคัดกรองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพื่อจะได้สามารถ
ทำการรักษาตัวได้ทันเวลา ลดจำนวนผู้ป่วยวันโรค และลดการสูญเสียชีวิตจากอาการป่วยด้วยวัณโรคต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง