โรคงูสวัดป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

435694112_812203947602272_4007531562540366304_n.jpg

โรคงูสวัดเป็นการติดเชื้อไวรัส Varicella Zoster ชนิดเดียวกับที่ก่อโรคอีสุกอีใส โดยการติดเชื้อนี้ ในครั้งแรกจะแสดงอาการของโรคอีสุกอีใส เมื่อหายแล้ว เชื้อจะยังคงอยู่ในร่างกาย โดยซ่อนอยู่ที่ปมประสาท เมื่อร่างกายอ่อนแอ พักผ่อนไม่เพียงพอ มีภาวะเครียด หรือมีภาวะภูมิถดถอยตามวัย เชื้อก็จะถูกกระตุ้น และก่อให้เกิดโรคงูสวัดที่มีความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้ง 9 ใน 10 ของผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคงูสวัด
การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคงูสวัด ควรจัดการความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการรักษาสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการของโรคงูสวัด ในกรณีที่ท่านยังไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส อาจทำให้เป็นโรคอีสุกอีใสได้และ เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
ใครบ้างที่ควรรับ วัคซีน?
– ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ทั้งที่เคยเป็น และไม่เคยเป็นโรคงูสวัด หรือโรคอีสุกอีใสมาก่อน
– ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตั้งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป
– ผู้ที่มีโรคประจำตัว
รงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขอแนะนำ โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
• 1 เข็ม ราคา 5,990 บาท
• 2 เข็ม ราคา 11,800 บาท (รับ 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 2 – 6 เดือน)
สั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/195
เริ่มจำหน่ายวันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 กรกฎาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายล่วงหน้า 02 532 4444
– ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารบัณดารี ต่อ 3534, 1130
– ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคารสมสราญ ต่อ 1111, 1120

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง