โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) อันตรายจากยุงลาย ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

435787759_812295714259762_8279669972166540579_n.jpg

โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคสู่คนผ่านการกัดของยุงลายที่เคยกัดคนที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี 1 ใน 4 สายพันธุ์ (DENV-1—DENV-4) ทำให้เป็นโรคไข้เลือดออก ผู้ที่เป็นไข้เลือดออกอาจไม่มีอาการใด ๆ ไปจนถึงมีไข้สูงลอยมากกว่า 2 วัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีจุดแดงเล็กๆ ขึ้นตามตัว อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีสีแดง เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต มักเกิดจากการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ เดินทางไปรักษาช้า กินยากลุ่ม NSAIDs และมีโรคประจำตัว แนวโน้มการระบาดของ “ไข้เลือดออก” รุนแรงขึ้นกว่าปกติในหลายพื้นที่ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม อันตรายจากยุงลาย สามารถป้องกันได้หรือลดความรุนแรงได้ โดยการกำจัดแหล่งที่มายุงลาย ป้องกันไม่ให้ยุงกัด และฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขอแนะนำ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 4-60 ปี
ราคา 4,500 บาท (รับ 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 3 เดือน)
ฉีดได้ทั้งคนที่เคยและไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน
สั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/193
เริ่มจำหน่ายวันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายล่วงหน้า
สำหรับเด็ก 4-15 ปี : ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 อาคารปานปิติ โทร 02 532 4444 ต่อ 2111
สำหรับผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป : ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารบัณดารี โทร 080-057-1868 / 02-532 4444 ต่อ 3534, 1130
: ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคารบัณดารี โทร 02-532-4444 ต่อ 1111,1120

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง