โรงพยาบาลพระรามเก้า คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company บริษัทที่มีความโดดเด่น กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน

Pic3.jpg

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ขึ้นรับรางวัล Thailand’s Most Admired Company 2023-2024 บริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นอันดับ 3 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ และบริษัทที่มีผู้บริโภคเชื่อถือมากที่สุด และมีศักยภาพเชิงการแข่งขัน มีการขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้ในด้านความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาลพระรามเก้า

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง