โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day 2024)” รู้ก่อน รักษาทัน ป้องกันไตวาย

Pic3.jpg

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า และ นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า พร้อมทีมแพทย์จัดกิจกรรม “วันไตโลก” (World Kidney Day 2024) มุ่งรณรงค์เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไตและการดูแลไต ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคไต ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรคไต แนวทางการดูแลการรักษา และด้านโภชนาการและการใช้ยา รวมถึงจัดแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพวันไตโลก โดยมี นายแพทย์น๊อต เตซะวัฒนวรรณา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไตและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนไต ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาลพระรามเก้า

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง