โรงพยาบาล บี.แคร์ฯ จัดกิจกรรมสัมมนาแก่บุคคลากรในโรงพยาบาล ในหัวข้อ “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของสถานประกอบการพยาบาล” เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก

447217056_847471927408807_2553636828513207941_n.jpg

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของสถานประกอบการพยาบาล” เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยได้เกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี ดร.นพ. พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
ภายในงานยังมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B.CARE Green Market และนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารปานปิติ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Juthamard.s

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง