โรงพยาบาล บี.แคร์ฯ จัดโครงการ “พืชพรรณ ปันน้ำใจ เป็นผู้ให้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” แจกต้นกล้าให้กับผู้รับบริการ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

447657478_847315230757810_7865632500971590967_n.jpg

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดโครงการ “พืชพรรณ ปันน้ำใจ เป็นผู้ให้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยจะแจกต้นกล้าพืชผักสวนครัวให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Juthamard.s

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง