โฮมโปรร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับฝึกซ้อมเยาวชนตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 47

Pic3.jpg

นายธีรพล รอดเฉื่อย ผู้จัดการทั่วไป สายบริการงานจัดส่งและติดตั้ง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นต์เตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อมของเยาวชนไทยสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นซึ่งฝึกซ้อมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 47 ณ เมืองลิยง สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้แก่ ท่อทองแดง 3 ขนาด จำนวน 54 ม้วน รวมมูลค่ากว่า 100,400 บาท เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้แพร่หลายในกลุ่มกำลังแรงงานและเยาวชนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงการแสดงศักยภาพของทักษะฝีมือของเยาวชนไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบอุปกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง