โฮมโปร คว้ารางวัล “หน่วยงานต้นแบบด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม” ย้ำ “ผู้นำด้านจริยธรรมธุรกิจ”

homeprofin06.jpg

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” โดย นายสรรเสริญ เรืองสอน ผู้จัดการทั่วไป สายทรัพยากรบุคคล เข้ารับรางวัล “หน่วยงานต้นแบบด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม” ในโครงการ FIN. ดี HAPPY LIFE ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมทางการเงินที่ดีของพนักงานในหน่วยงานผ่านวิทยากรทางการเงิน โดยได้รับเกียรติจาก นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ ณ ห้องสมานสโมสร ชั้น 2 เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง