ไอคอนสยาม ผนึกกำลังพันธมิตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “อากาศดีที่คลองสาน”

2282189-copy.jpg

ไอคอนสยาม ผนึกกำลังพันธมิตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “อากาศดีที่คลองสาน”
พร้อมติดตั้งเครื่องกรองอากาศ ลดมลพิษทางอากาศ PM2.5

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐ สำนักกิจการพลเรือน กองทัพเรือ, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคลองสาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “อากาศดีที่คลองสาน” เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM2.5 โดยฉีดล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณถนนเจริญนคร ตั้งแต่หน้าท่าเรือคลองสานถึงไอคอนสยาม เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมติดตั้งเครื่องกรองอากาศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ นำมาติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย 1. บริเวณริมถนนเจริญนคร จุดใต้สถานีรถไฟฟ้า 2. จุดจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ด้านหน้าไอคอนสยาม และ 3. บริเวณจุดสูบบุหรี่ที่ทางไอคอนสยามจัดไว้ให้บริการลูกค้า โดยจุดที่ 1 และ 2 เป็นพื้นที่กึ่งเปิด-ปิด ที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น ส่วนจุดที่ 3 เป็นจุดที่มีผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การติดตั้งเครื่องกรองอากาศจะเป็นการช่วยฟอกอากาศ ลดมลพิษทางอากาศบริเวณโดยรอบ เป็นการดูแลสุขภาพประชาชนอีกทางหนึ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: เจนจิรา

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง