GULF คว้า 4 รางวัลจากงาน Asian Excellence Awards 2024 ครั้งที่ 14

messageImage_1717568552962.jpg

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ได้รับ 4 รางวัลจากงาน Asian Excellence Awards 2024 ครั้งที่ 14 คว้ารางวัล Asia’s Best CEO (ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย: นายสารัชถ์ รัตนาวะดี) รางวัล Asia’s Best CFO
(ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย: นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์) รางวัล Sustainable Asia Award (ความยั่งยืนแห่งเอเชีย) และรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) (บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม) สะท้อนความเป็นผู้นำและความแข็งแกร่งขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์

รางวัล Asian Excellence Award จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เพื่อยกย่องความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม งานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณารางวัลจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง