INETREIT รายงานผลไตรมาสแรก ดำเนินการเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมาย โดยมีสินทรัพย์เติบโตมากกว่า 7,300 ล้านบาท ชูปันผล 9.7%*

INETREIT.jpg

คุณสุตกานต์ แน่นหนา กรรมการผู้จัดการ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต เปิดเผยข้อมูลภาพรวมของกองทรัสต์ผ่านงาน Opportunity Day ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ให้ข้อมูลว่า กองทรัสต์ INETREIT เป็นกองทรัสต์กองแรกและกองเดียวที่ลงทุนในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงทุนในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลคอมพิวเตอร์ INET-IDC 3 เฟส 1 และเฟส 2.1 ที่ลงทุนเป็นกรรมสิทธิ์ ทำให้กองทรัสต์ฯ มีโอกาสในการลงทุนในเฟสต่อไป ผ่านสิทธิ์ในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) รวมถึงแผนการใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานสะอาดจากทรัพย์สินที่เป็น Solar farm เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต หรือ Environmental, Social, and Governance (ESG)

ด้านคุณ ภพ ดำรงค์สุวัฒน์ ผู้จัดการของกองทรัสต์ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากงบการเงินไตรมาส 1/2567 เห็นได้ว่ากองทรัสต์ฯ มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 7,300 ล้านบาท ทำให้มีสถานะที่มั่นคงและมีเสถียรภาพที่มากขึ้น ภายหลังการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ฯ ทั้งนี้กองทรัสต์ฯ ยังมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นรวม 11 ครั้ง นับตั้งแต่จัดตั้ง ในปี 2564 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.2109 บาทต่อหน่วย คิดเป็นจำนวนรวมมากกว่า 764 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กองทรัสต์ฯ มีผลประกอบการที่ดี และมีความมั่งคั่งในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ คุณสุตกานต์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ทรัพย์สินทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล อย่างเช่น Uptime Tier III Certification รวมถึง ISO ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ Cloud ตามมาตรฐานระดับสากล ดังนั้น มั่นใจได้ว่า Server Software และ อุปกรณ์ต่าง ๆ เรามีความพร้อมและประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กองทรัสต์ INETREIT จะเข้าลงทุนในรูปแบบกรรมสิทธิ์ และสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อไปได้อย่างไม่ถูกจำกัดระยะเวลาหรือจนกว่ากองทรัสต์ฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว หรือขายทรัพย์สินนั้นออกไป ทำให้ผลประโยชน์หรือรายได้ค่าเช่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของเงินลงทุนกองทรัสต์ฯ ให้มีเสถียรภาพ ทำให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้อีกด้วย
สามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง : Oppday Q1/2024 INETREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (https://fb.watch/syG-efZup4/)
หมายเหตุ : *อัตราการจ่ายปันผลที่ 9.7% คิดจากการจ่ายปันผลหลังการเพิ่มทุนในปีแรกที่ไม่ต่ำกว่า 0.8 บาทต่อหน่วย ต่อ ราคาตลาดของ INETREIT ในปัจจุบัน

#INETREIT
#Trustee
#Investment

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง