MSC จัดงาน Embrace the Open Source Revolution Modernize Your IBM i 

0011200.jpg

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) MSC จัดงานสัมมนา “Embrace the Open-Source Revolution: Modernize Your IBM i” ซึ่งจะเปิดเผยศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของ IBM i ที่ผสานเข้ากับพลังของ Open Source  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Phayathai

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวและนำนวัตกรรมมาใช้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับความสำเร็จของธุรกิจ

ในงานสัมมนานี้ ได้มีการบรรยายถึง:

• ปลดล็อกขุมพลังของ IBM i บน Chip Power 10 : พบกับความสามารถใหม่ล่าสุดที่จะยกระดับ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวของระบบ IBM i ของท่าน และ เปิด ตัว IBM S1012 โมเดลล่าสุด ในราคาที่ถูกลง แต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม
• สร้างสรรค์ API ได้อย่างอิสระ: เรียนรู้ วิธีในการพัฒนา API บน IBM i เพื่อเชื่อมต่อระบบต่างๆ และขยายขีดความสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน IBM i ให้ก้าวกระโดด
• เปิดประตูสู่โลก Open Source: ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของ IBM i เมื่อผสานรวมกับ Open Source platform ยอดนิยมอย่าง PHP, Node.js, Python และ Nginx
• ไขเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รับฟังประสบการณ์ตรงและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญด้าน IBM i และ Open Source ที่จะช่วยให้ท่านนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจ: พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน IBM i ท่านอื่นๆ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2529 ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดจำหน่าย คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซิสเต็มส์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการลูกค้า รวมไปถึงการให้บริการด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด”

Metro Systems Corporation Public Co., Ltd. ความสำเร็จของลูกค้าคือธุรกิจของเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Ms. Chanida Rattanapongumpai (Prim) AVP of Strategic Marketing Direct: +66(0)2-089-4466 Mobile: +66(0)62-256-9652, E-mail: chanirat@metrosystems.co.th 

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Jariya Y.

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง