MSC บริจาคลอตเตอรี่เก่าให้วัดห้วยหมู และศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ ประจำปี 2567

1lottery1200RE.jpg

คุณกมลวรรณ สารพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคุณฐิตาภา ผ่องสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เป็นตัวแทนร่วมเป็นส่วนหนึ่งตอบแทนสังคม เชิญชวนพนักงานบริจาคลอตเตอรี่เก่า ในโครงการรับบริจาคลอตเตอรี่ เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

โดยทางหน่วยงานบริหารอาคารและทรัพย์สิน ได้ทำการรวบรวมพร้อมนำส่งไปรษณีย์ให้แก่ วัดห้วยหมู และศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เด็กพิการทางสมองที่ศึกษาอยู่ที่นี่ นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ พวงหรีด หมวก และแจกันดอกไม้ จัดจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการใช้ในการฌาปนกิจ หรือผู้ที่สนใจต่อไป เพื่อนำรายได้มาพัฒนา และเป็นค่าใช้จ่ายภายในศูนย์ แถมยังถือเป็นการลดปริมาณขยะส่งเสริมการรีไซเคิล และฝึกให้เด็กได้มีอาชีพติดตัว และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป

สอบถามข้อมูลติดต่อคุณธนัฐดา บัวขาว โทร.02-089-4940 Email : tanutbau@metrosystems.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Metro Systems Corporation Public Co., Ltd.

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง