MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1200MSCVS.jpg

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดประสบการณ์แห่งโลกเทคโนโลยีไอทีไปกับ MSC ทั้งนี้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา วงษ์วานิช, Head of Corporate Communication ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้ ณ สำนักงานใหญ่

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียนจากบริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ภายในงาน คุณมีลาภ โสขุมา, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิตซอฟต์แวร์โซลูชั่น บรรยายหัวข้อ “AI Transformation Infused Analytics” และ คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ Assistant Vice President of HR บรรยายหัวข้อ “Future skill for future work” พร้อมประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และการรับนักศึกษาฝึกงาน จากนั้นคณะอาจารย์ และนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทฯ

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการแก่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัย

สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242 email: crc@metrosystems.co.th Website: https://www.metrosystems.co.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Jariya Y.

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง