NET เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมธุรกิจด้าน Platform Service Provider

inetpr-1-1.png

บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (มหาชน) ต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมธุรกิจด้าน Platform Service provider ณ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น IT ห้อง INET HALL เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

โดยคุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนแผนการขยายตลาดในเครือ รวมถึงการสร้างศักยภาพทางธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต

INET ถือเป็นผู้ให้บริการด้าน Cloud Infrastructure แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจไทย และผู้ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงมีการบริการครอบคลุมตั้งแต่ Data Center, Internet Access, Cloud Solution, ตลอดจน Digital Platform เพื่อสอดคล้องต่อการก้าวกระโดดของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง