PDPC ติวเข้มนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

pdpcthaindc05.jpg

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC จัดอบรม ติวเข้ม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพมหานคร นำโดยหัวเรือใหญ่ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วย นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน และ นางสาวพนารันต์ อินนา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

งานนี้บอกเลยว่า สาระแน่น จนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 ติดอกติดใจ อยากให้จัดบรรยายดีๆแบบนี้อีก สงสัยท่าน ดร. ศิวรักษ์ ต้องเคลียร์คิวด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง