พม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด Together We Can “Stop Cyber – Trafficking”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 5 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็… อ่านเพิ่ม

งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 5 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็… อ่านเพิ่ม