“เฮงลิสซิ่งอาสา” ผนึกกำลังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปีที่ 4

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการ “เฮงอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่… อ่านเพิ่ม