“เช้นค์ โปรเซส” ยกระดับโซลูชันลำเลียงรุกตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเต็มตัว ตั้งเป้าเป็นผู้เล่นหลัก ดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารสัตว์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เช้นค์ โปรเซส (ประเทศไทย) เดินหน้ายกระดับสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงเต็มตัว นำจุดแข็งการสร้างโซลูชันเครื่องจักรตลอดขั้นตอนมาใช้ เน้นกระบวนการลำเลียงมาตรฐานโลก ลดการแตกหักในผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์วัตถุดิบ… อ่านเพิ่ม