Wongkamol ใช้กลยุทธ์ Customer Experience ผ่านงานแฟร์ ดึงดูดลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดันยอดขายเติบโตต่อเนื่อง

วงศ์กมล ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ WKM ฝีมือคนไทย รุกตลาดต่างประเทศและประเทศไทยด้วยกลยุทธ์ Customer Experience หรือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านงานแฟร์ ระดับโลก ดึงด… อ่านเพิ่ม