Yili เข้าร่วมการประชุมโป๋อ่าว ฟอรัม ฟอร์ เอเชีย เป็นครั้งที่ 6 พร้อมแสดงความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมสู่ทั่วโลก

Sixth-Appearance.jpg

Yili Group

ในระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคมที่ผ่านมา การประชุมโป๋อ่าว ฟอรัม ฟอร์ เอเชีย (Boao Forum for Asia) ได้จัดขึ้นอีกครั้ง และในโอกาสนี้ Yili Group ก็ได้รับเชิญเข้าร่วมงานอันทรงเกียรตินี้เป็นครั้งที่ 6 เพื่อแสดงความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพสู่สายตาทั่วโลก

ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ คุณหลิว ชุนซี (Liu Chunxi) ประธานบริหารของ Yili Group ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่น ๆ ในหัวข้อ “Enhancing Corporate Innovation” โดยคุณหลิว ชุนซี กล่าวว่า “Yili รับมือกับความท้าทายในตลาด เป็นผู้นำอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดหัวหาดด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับโลก และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมนม นอกจากนี้ Yili ยังคว้าโอกาสมากมายในยุคปัจจุบัน สร้างมูลค่าผ่านนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นและผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย เพื่อแบ่งปันสุขภาพที่สมบูรณ์ร่วมกันทั่วโลก”

Yili ให้ความสำคัญกับการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดด้านเทคโนโลยีทั่วทั้งห่วงโซ่ โดยมีเป้าหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ Yili กำลังยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันหลักของบริษัท ด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลในระดับโลก ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังยกระดับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในทุกจุดเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาธุรกิจอีกด้วย

Yili เชื่อมั่นในแนวคิดที่ว่า “ไร้นวัตกรรมก็ไร้อนาคต” (No innovation, no future) ดังนั้น เมื่อได้ประสบพบเจอกับโอกาสใหม่ ๆ Yili ก็พร้อมที่จะใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนห่วงโซ่ทั้งหมดไปสู่เส้นทางการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้น โดยบริษัทจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อทำความฝัน “แบ่งปันสุขภาพที่สมบูรณ์ร่วมกันทั่วโลก” (World Integrally Sharing Health) ให้กลายเป็นความจริง

ที่มา: Yili Group

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: media123

ทางทีม prinsiderth.com (PR Insider Thailand) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง